بهترین مپ های تاون هال ۱۰ همراه بمب تاور ۲۰۱۷

توسط hackplus
آوریل 14, 2017
0 دقیقه خواندن

بهترین مپ های تاون هال ۱۰ همراه بمب تاور ۲۰۱۷

دانلود در ادامه مطلب

مپ تان هال ۱۰

base town hall 10 بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

جدیدترین مپ های تان هال ۱۰ کلش آف کلنز در زیر برای شما آماده شده است!

بهترین مپ تاون هال ۱۰ حفاظت از تمامی منابع:

TH10 farming base bombtower بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

بهترین مپ تاون هال ۱۰ حفاظت از دارک اکسیر:

در این مپ تلاش شده است که از مخزن دارک اکسیر به خوبی محافظت شود !

th10 farming base bomb tower بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

بهترین مپ تاون هال ۱۰ حفاظت از مخزن سکه و اکسیر :

TH10 farming base dark elixir bombtower بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

بهترین مپ تاون هال ۱۰ آنتی والکری و آنتی بولر:

همانطور که در مپ زیر مشاهده میکنید این مپ راهی برای ۳ ستاره شدن باقی نمیگذارد…

th10 war base anti valkyrie bowler بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

بهترین مپ تان هال ۱۰ برای وار ضد ۳ ستاره:th10 war base bombtower بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

بهترین مپ تاون هال ۱۰

th10 war base bomb tower بهترین مپ های تاون هال 10 همراه بمب تاور 2017

دیدگاهتان را بنویسید