برچسب: پ و نقشه های ضد دو یا سه ستاره

بهترین مپ های حفظ منابع و افزایش کاپ تاون هال ۱۱

بهترین مپ های حفظ منابع و افزایش کاپ تاون هال ۱۱ یکی از مهمترین روش و کاربرد خیلی مهم برای تاون هال های  هست تا ۱۱ مپ ها و نقشه های ضد دو یا سه ستاره میباشد و یکی از علت و دلایل خیلی مهم مناسب نبودن مپ و نقشه های ضد دو یا سه…

توسط hackplus
0 دقیقه خواندن