برچسب: مپ ذخیره منابع کلش

مپ ضد استراتژی های GoWiPe ، GoWiWi و GiWiPe برای تان هال ۹

مپ ضد استراتژی های GoWiPe ، GoWiWi و GiWiPe برای تان هال ۹ *** راهنمای رنگ ها در این مپ *** علامت X : مسیر استارت سربازان حریف (پیشفرض و فرضی) پیکان سرخ : مسیر ورود بازیکنان به مپ پیکان زرد : متمرکزشدن روی دفاعیات رنگ بنفش : منطقه ای که دفاعیات کنترل کامل بر…

توسط hackplus
1 دقیقه خواندن