برچسب: مرکز نگهداری سالمندان نورسته

آسایشگاه سالمندان

خانه سالمندان : با توجه به زندگی های امروزی و شرایط جوامع که مشکلات بسیاری دارند ، بعضا فرزندان فراموش میکنند که پدر و مادر چه زحمت هایی برای آنها کشیده اند و با کاری دور از اخلاق والدین خود را به خانه سالمندان میسپارند. اما در ین مقاله طرف حساب ما آن دسته از…

توسط hackplus
1 دقیقه خواندن